_MG_5190_muok.jpg

Hurry Oy

Nopeasti kasvavan asiantuntijayrityksen toiminnan selkeyttäminen.

Hurry oy on markkinoinnin ja viestinnän palveluita tarjoava markkinointitalo, jonka huippuosaaminen kumpuaa oman alansa asiantuntijoista. Tämä mainostoimisto tunnetaan maanläheisyydestään, selkeäsanaisuudestaan ja tietysti ripeydestään.

 

Mitä me teimme?

Ongelma

Asiakkaan resurssien ohjaaminen oli sekavaa ja asiantuntijoiden roolitus epäselvää. Tämä johti ristiriitoihin päivittäisessä tekemisessä. Työn alla olevat kehitystoimenpiteet olivat irrallisia osia, eivätkä ne muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta. Asiakkaan toiminnan fokus ja tulevaisuuden suunta vaativat kirkastamista.

Ratkaisu

Kehitystyö aloitettiin yhteisellä keskustelulla yrityksen omistajien kanssa. Yrityksen osaajien rooleja tarkennettiin ja tekemisen panokset kohdistettiin tehokkaammin, jotta loppuasiakkaille kyettäisiin tuottamaan enemmän arvoa. Lisäksi luotiin selkeä suunnitelma asiakkuuksien kehittämisestä erilaisten toimenpiteiden avulla käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Tulos

Omistajien kanssa käydyn keskustelun avulla varmistuttiin, että sitoutuminen tulevaisuuden suuntaan pohjautuu omistajien tahtotilaan. Asiakkaalle määriteltiin kuusi kehityskohdetta, jotka muodostivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Asiantuntijoiden päivittäinen tekeminen saatiin virtaviivaisemmaksi ja näin ollen toiminnasta tuli selkeämpää ja kustannustehokkaampaa.

 

Alasintie 3, 80130 Joensuu

Tietosuojaseloste

  • Google Places
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook

©2020 by Easteam Oy.