_MG_5239_muok.jpg

Tutustutaan kustannustukeen, yhdessä.

Valtion myöntämän kustannustuen toinen hakukierros päättyy 26.2.2021. Ota yhteyttä meihin, niin autamme sinua tutustumaan kustannustukeen ja kriteerien täyttyessä myös hakemaan sitä.

 

Kustannustuen myöntämisen esteet

​Yhdenkin esteen täyttyminen estää kustannustuen myöntämisen.

 1. Maksettava tuki olisi alle 2 000€.

 2. Yrityksen tukikauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 30% vertailukauden liikevaihtoon nähden.

 3. Yrityksen päätoimiala ei kuulu tuen piiriin ja yrityksellä ei ole erityisen painavia koronapandemiaan liittyviä syitä liikevaihdon laskulle.

 4. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

 5. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

 6. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.

 7. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.

 8. Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.

 9. Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019).

Näiden kriteerien täyttyessä voit hakea yrityksellesi kustannustukea

Kaikkien kriteerien tulee täyttyä:

 • Yrityksen oman tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30% vertailukauteen nähden.

 • Yrityksellä on tukikauteen (1.6. - 31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia, lopullisia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa.

 • Määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin tai yrityksellä on erityisen hyvä syy tukeen.

 • Yritystä ei koske mikään kustannustuen myöntämisen este.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja/tai säätiöt voivat hakea kustannustukea taloudelliseen toimintaansa.

Kuinka paljon yritykseni voi saada kustannustukea?

Kustannustuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2000 euroa, kun taas yrityskohtainen maksimimäärä on 500 000 euroa. Aiemmin myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa.

Voit kokeilla Valtionkonttorin sivuilta löytyvää kustannustukilaskuria klikkaamalla tästä.

Mikä kustannustuki?

Kustannustukea haetaan Valtionkonttorista ja sitä on jaossa yhteensä 550 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.
Kustannustuella ei korvata liikevaihdon laskemista vaan sen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta.

Näin hyödyt yhteistyöstämme

Autamme sinua kustannustuen hakuprosessissa. Näin varmistut, että yrityksesi ei menetä kustannustuen tarjoamia mahdollisuuksia.

Selkeyttä kriteerien ja ehtojen tulkintaan

Valtiokonttorin mukaan hylättyjen hakemusten osuus käsitellyistä on ollut jopa kaksi kolmasosaa. Autamme yritystäsi ymmärtämään tuen myöntämiseen vaadittavat kriteerit, jotta yksikään kriteeri ei jää täyttymättä. Lisäksi tavoitteemme on, että yrityksesi saa juuri oikean summan kustannustukea.