top of page
Until it's done.jpg

Heikot Signaalit™

Merkkejä jostain suuremmasta mahdollisesta muutoksesta?

Heikkojen signaalien voidaan tulkita olevan juuri tällaisia "ensioireita". Ne kertovat jostain pinnan alla kytevästä, joka voi kasvaa aina megatrendiksi asti.
 

Heikot Signaalit™ -moduulissa tutustutaan ympäristössä ilmeneviin signaaleihin. Tarkoituksena on perehdyttää organisaationne jatkuvaan prosessiin, jossa heikkoja signaaleja kerätään ja analysoidaan systemaattisesti sekä hyödynnetään kehittämisessä. Autamme valmistautumaan tulevaisuuteen, ajoissa!

 

Moduuliin on mahdollista osallistaa myös organisaation ulkopuolisia jäseniä, kuten asiakkaita, asiantuntijoita tai yhteistyökumppaneita. Sidosryhmiltä saadaan tyypillisesti erittäin arvokkaita signaaleja!

Miksi Heikot Signaalit?

PRIOLE - Heikot Signaalit™ on oikea vaihtoehto, kun haluat olla askeleen edellä ja tunnistaa toimintaympäristösi mahdollisia merkittäviä muutoksia hyvissä ajoin.

Tulevaisuuteen, yhdessä

Heikot Signaalit™ -työpajassa osallistetaan pohdintaan mukaan johto, työntekijät, asiakkaat, toimittajat, asiantuntijat ja kaikki ne, joilla on näkemystä toimintaympäristöstänne. Saat taatusti näkemyksiä, jotka eivät olisi muuten tulleet mieleesi.

Varaslähtö tulevaisuuteen

Heikot signaalit ovat vasta viitteitä tulevaisuuden trendeistä ja megatrendeistä. Jotkut toimijat ovat ennakoineet tulevaa menestyksekkäästi jopa usealla vuodella analysoidessaan heikkoja signaaleja ja niiden merkitystä omaan toimintaympäristöön.

Tehokas käsittelyprosessi

Heikkojen signaalien tunnistamisessa keskeisintä on yhdistellä erilaisia tietoja ja ilmiöitä. Autamme rakentamaan tehokkaan prosessin, jolla keräätte ja analysoitte merkityksellisimmät signaalit. Prosessi tukee organisaation jatkuvaa kehitystä ja päätöksentekoa. Prosessi voidaan kytkeä myös osaksi strategiatyötä.

Heikot Signaalit

PRIOLE Heikot Signaalit.png
bottom of page