top of page
_MG_5239_muok.jpg

Tukea suurien päätösten tekoon

Oletko pohtimassa mihin organisaatiotasi pitäisi kehittää ja miten? Hyviä vaihtoehtoja on niin monta, mutta kaikkea ei voi tehdä. Tarvitaan päätöksiä ja niiden pitäisi olla kauas kantoisia. PRIOLE -menetelmän avulla saat systemaattisen mallin tehdä nämä isot päätökset. Et tee niitä yksin, vaan muodostetaan ne yhdessä organisaatiosi kanssa.

Kaipaatko tukea suuren päätösten tekoon?: Image

Systemaattinen päätös

Isojen, koko organisaatioon vaikuttavien päätösten tekeminen ei ole helppoa. Jostakin pitää luopua ja pitäisi voida valita ne uudet asiat, joilla on tulevaisuudessa merkistystä. Kuitenkin informaatiota on yleensä tarjolla paljon, usein jopa liian paljon. Miten kaikesta saa purstettua irti sen oleellisimman? PRIOLE -menetelmässä päätöksen tekeminen on purettu osiin, jossa systemaattisesti vaiheittain kokoamme päätöksen yhteisestä näkemyksestä. Et siis päätöstä yksin, vaan organisaatiosi tekee sen yhdessä.

Kaipaatko tukea suuren päätösten tekoon?: Text

Hyötysi

Yhteinen päätös kehityssuunnista sitouttaa organisaatiotasi paremmin sovittuihin asioihin. Yhteisillä päätöksillä on tapana myös toteutua paremmin, kuin ylhäältä annettujen määräysten.

Kaikkien aivot peliin

Osallistamalla organisaatiosi laajemmin tulevaisuuden suuntien päättämiseen varmistat, että saat myös laajemman perspektiivin valintaan. Kenelläkään meistä ei ole yksin oikeaa vastausta.

Tehokkuus ison edessä

Isojen kehityslinjojen päättäminen vaatii aikaa ja jos osallistujia on paljon, niin aikaa menee vieläkin enemmän. Systemaattinen menetelmämme yhdistää yhdessä tekemisen ja tehokkaan päätöksen tekemisen.

Muiden päättäjien hioma malli

Kehitämme aktiivisesti PRIOLEA saadun palautteen ja havaintojen perusteella. Toisin sanon olemme hioneet menetelmää perustuen muiden päättäjien ammattitaitoon ja toimintamalleihin.

Kaipaatko tukea suuren päätösten tekoon?: List

PRIOLE moduulit

thumbnail_PRIOLE_Pääkuva_240323.png
_MG_5141_muok.jpg
_MG_5193_muok.jpg
Kuvitus Priole2.jpg
_MG_5148_muok.jpg

Tulevaisuus™

Yhdessä muodostetut skenaariot toimialasi tulevaisuudesta

Mahdollisuudet™

Yhteinen näkemys organisaation menestyksen kannalta merkittävimmistä ominaisuuksista

Priorisointi™

Yhteinen päätös tärkeimmistä menestystekijöistä, joihin panostaa

Muutos™

Yhteinen ymmärrys muutoksesta ja suunnitelma sen viemisestä käytäntöön

bottom of page