top of page
Tarve: Services
Megatrendikortit.jpg

PRIOLE Tulevaisuus™

Yhdessä muodostetut skenaariot toimintaympäristösi tulevaisuudesta

Maailma on täynnä muutossignaaleja ja olennaista on tunnistaa niistä merkityksellisimmät.
 

Tulevaisuus-työpajassa tarkastelemme toimintaympäristön tulevaisuutta yleisesti tunnistettujen muutostrendien avulla. Työpajaan on mahdollista kutsua mukaan myös organisaation ulkopuolisia jäseniä, kuten asiakkaita, asiantuntijoita tai yhteistyökumppaneita, jolloin lopputuloksena on kattava ja monipuolinen näkemys toimintaympäristösi tulevaisuudesta.

Ryhmätyöskentelymenetelmämme takaavat, että kaikkien työpajaan osallistuvien mielipiteet tulevat huomioiduiksi tasapuolisesti, jolloin myös tulokset ovat parhaat mahdolliset.

Miksi Tulevaisuus-työpaja?

PRIOLE Tulevaisuus on oikea vaihtoehto, kun haluat jäsentää tulevaa tehokkaasti uudella menetelmällä. Ei jaarittelua itsestään selvyyksistä, vaan täyttä asiaa.

Katso maailmaa kuplan ulkopuolelta

Tulevaisuus-työpajassa osallistetaan pohdintaan mukaan johto, työntekijät, asiakkaat, toimittajat, asiantuntijat ja kaikki ne, joilla on näkemystä mihin toimintaympäristösi muuttuu. Saat taatusti näkemyksiä, jotka eivät olisi tulleet mieleesi. Näin on tapahtunut joka kerta!

Ei itsestäänselvyyksiä

Maailmassa on muitakin muutosvoimia kuin digitalisaatio, tekoäly ja globalisaatio. Täysin uniikit megatrendikorttimme takaavat, että katsomme maailmaa hyvin monesta eri näkökulmasta. Jalostamme ja äänestämme suuresta joukosta uudenlaisia näkemyksiä juuri ne merkityksellisimmät.

Punainen lanka kehitystyölle

Mitä on organisaation kehittäminen ilman sitä kuuluista punaista lankaa? Säntäilyä? Tulevaisuus-työpajan avulla hahmotetaan se maailmankuva, jota kohti on syytä pyrkiä. Teetpä sitten mitä päätöksiä tai työtä tahansa, tulisi sen ajaa kohti päämäärää, johon maailma matkaa. Tämän kirkastamme yhdessä Tulevaisuus-työpajassa!

Tarve: List

Näin asiakkaamme hyötyivät

Hannele Mikkanen
Kunnanjohtaja, Liperin kunta

"Tunnistettujen muutostrendien ja tiiviin yhteistyön sekä keskustelun kautta loimme yhdessä ne tulevaisuuden skenaariot, jotka ovat merkityksellisimpiä Liperin kunnalle. Kytkemällä skenaariot strategiaamme saamme aikaan parhaan lopputuloksen."

Juha Jääskeläinen
Toimitusjohtaja, Area-Koti Oy

"Tulevaisuus-työpaja auttoi kirkastamaan ja selkeyttämään tulevaisuuskuvaamme, mihin meidän on syytä keskittyä seuraavien kymmenen vuoden aikana.”

Mika Matikainen
Toimitusjohtaja, Jokiväri Oy

"Jokivärin tulevaisuuden toimintaympäristöä analysoitiin Tulevaisuus-vaiheen avulla. Muodostimme yhdessä oman henkilökunnan, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa neljä skenaariota, joiden avulla löysimme meille tärkeimmät kehittämistoimenpiteet tulevaisuuden varalle."

Tarve: Clients
bottom of page