_MG_5161_muok.jpg

Jokiväri Oy

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen valmiimmaksi kohtaamaan toimialan tulevaisuuden muutoksia

Jokiväri Oy on Joensuussa, Kuopiossa ja Outokummussa toimiva joukko korjausrakentamiseen erikoistuneita ammattilaisia, jotka taitavat remontit niin sisä- kuin ulkotiloissa. Vahvuuksia ovat vuosikymmenten kokemus alalla työskentelystä sekä sitä kautta karttunut luja ammattitaito.

 

Mitä me teimme?

?

Tarve

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

!

Ratkaisu

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenten kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuuden kehityssuuntia Tarve-työpajassa. Jokivärille muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka tiivistivät toimialaa koskevia muutoksia. Skenaarioiden pohjalta mietittiin keinoja, joilla menestyä kyseisten skenaarioiden toteutuessa. Keinot priorisoitiin ja tärkeimpien keinojen toteuttamiseen pohdittiin toimenpiteet.