top of page
_MG_5161_muok_edited.jpg

Kuljetusliike J. Tarvainen

Nosto- ja kuljetuspalveluiden tulevaisuuden suunnan vahvistaminen ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu.

Kuljetusliike J. Tarvainen Oy on monipuolinen nosto- ja kuljetusalan yritys, jonka erikoisosaamista on rakennusteollisuuden kuljetus- ja nostopalvelut. Kuljetus- ja nostopalveluiden lisäksi yritys vuokraa myös roskalavoja ja merikontteja. Kuljetusliike J. Tarvainen on kuljettanut monenlaista tavaraa rautaisella ammattitaidolla jo vuodesta 1948 asti.

Kuljetusliike J. Tarvainen Oy: Projects


Jani Tarvainen

Toimitusjohtaja

"PRIOLE antoi yrityksellemme selkeän kehittämismallin, jonka avulla sain vahvistusta ja tukea ajatuksilleni nosto- ja kuljetuspalveluiden tulevaisuuden suunnasta. Yhdessä tekeminen loi hyvän perustan konkreettisten kehittämistoimenpiteiden aloittamiselle.”

Kuljetusliike J. Tarvainen Oy: Text

Mitä teimme?

Tarve

Kuljetusliike J. Tarvainen on 72 toimintavuoden aikana kokenut monia muutoksia liiketoiminnassaan. Nyt oli jälleen aika pohtia uudelleen ja kehittää toimintaa, mihin suuntaan seuraavaksi tähdätään.

Ratkaisu

Toteutettiin kaikki PRIOLE -työpajat: nykytilan analyysista, tulevaisuuden skenaarioihin ja visioon. Näiden avulla määriteltiin ja valittiin tulevaisuuden varalle tärkeimmät kilpailuetua tuottavat menestystekijät, joiden kehittämiseksi luotiin konkreettiset projektisuunnitelmat.

Tulos

PRIOLEN avulla Kuljetusliike J. Tarvainen sai tukea ja selkeän prosessin strategiatyöskentelyn läpiviemiseen, sekä pystyy jatkossa keskittymään ja ohjaamaan tarvittavat resurssit yrityksensä tulevaisuudessa tärkeimpien osa-alueiden kehittämiseen.

Kuljetusliike J. Tarvainen Oy: List
bottom of page