_MG_5161_muok_edited.jpg

Kuljetusliike J. Tarvainen

Nosto- ja kuljetuspalveluiden tulevaisuuden suunnan vahvistaminen ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu.

Kuljetusliike J. Tarvainen Oy on monipuolinen nosto- ja kuljetusalan yritys, jonka erikoisosaamista on rakennusteollisuuden kuljetus- ja nostopalvelut. Kuljetus- ja nostopalveluiden lisäksi yritys vuokraa myös roskalavoja ja merikontteja. Kuljetusliike J. Tarvainen on kuljettanut monenlaista tavaraa rautaisella ammattitaidolla jo vuodesta 1948 asti.

 


Jani Tarvainen

Toimitusjohtaja

"Priole antoi yrityksellemme selkeän kehittämismallin, jonka avulla sain vahvistusta ja tukea ajatuksilleni nosto- ja kuljetuspalveluiden tulevaisuuden suunnasta. Yhdessä tekeminen loi hyvän perustan konkreettisten kehittämistoimenpiteiden aloittamiselle.”

 

Mitä me teimme?

Tarve

Kuljetusliike J. Tarvainen on 72 toimintavuoden aikana kokenut monia muutoksia liiketoiminnassaan. Nyt oli jälleen aika pohtia uudelleen ja kehittää toimintaa, mihin suuntaan seuraavaksi tähdätään.

Ratkaisu

Toteutettiin koko Priole kehitysmalli: nykytilan analyysista, tulevaisuuden skenaarioihin ja visioon. Näiden avulla määriteltiin ja valittiin tulevaisuuden varalle tärkeimmät kilpailuetua tuottavat menestystekijät, joiden kehittämiseksi luotiin konkreettiset projektisuunnitelmat.