top of page
_MG_5209_muok.jpg

Liperin kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle

Liperin kunta on Pohjois-Karjalassa sijaitseva reilun 12 000 asukkaan kunta. Joensuun naapurissa kasvava kunta tarjoaa loistavat mahdollisuudet yhdistää luonto, palvelut sekä yrittäjyys. Hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevalla kunnalla onkin loistavat edellytykset tarjota asukkailleen ja vierailijoilleen kaikki tarpeellinen. Liperi on sitoutunut kuntastrategiassaan edistämään juuri hyvinvointia, elinvoimaisuutta sekä osallisuutta. PRIOLE-menetelmän avulla syvennyimme pohtimaan tulevaisuuden tuomien muutostrendien vaikutusta Liperin kunnan elinvoimaan. Muodostetut tulevaisuuden skenaariot luovat loistavan pohjan määritellä ja valita konkreettiset keinot vastata muutokseen.

Liperin kunta: Projects

Mitä teimme?

Tarve

Liperin kunnan kuntastrategiakautta (2018-2021) oli kulunut jo reilu vuosi. Kunnan johtoryhmälle heräsi tarve tarkastella ja terävöittää strategiassa tehtyjä päätöksiä suhteessa ympäröiviin muutostrendeihin. Näin ollen muutostrendit maailmalta haluttiin kytkeä osaksi strategian jalkauttamista.

Ratkaisu

Liperin kunnalle päätettiin toteuttaa alkuun PRIOLE Tulevaisuus -työpaja, jossa vastataan juuri näihin kysymyksiin. Johtoryhmän lisäksi työpajaan osallistui kunnan poliittisia luottamushenkilöitä, kunnan henkilökuntaa sekä Liperin Yrittäjien edustajia tuomaan näkemystään muutostrendeistä ja niiden merkityksellisyydestä Liperin kunnalle.

Tulos

Liperin kunnalle muotoutui suuresta joukosta muutosvoimia kolme skenaariota, jotka tulevat olemaan merkityksellisimpiä juuri Liperin kunnan näkökulmasta. Skenaarioihin tiivistyi merkittävä määrä osaamista ja näkemyksiä, jotka nousivat vallalla olevista muutostrendeistä. Muodostetut skenaariot mahdollistavat kuntastrategiassa määritellyn viitekehyksen kytkemisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Liperin kunta: List
bottom of page