top of page
Post: Blog2_Post

5 pohtimisen arvoista megatrendiä organisaatiollesi


Vuosi 2019 alkaa olemaan taputtelemista vaille valmis, ja pian on aika siirtyä odottamaan joulupukkia sekä valmistautumaan vuoden 2020 vastaanottoon.

Kuten aiemmatkin vuodet, myös vuosi 2019 oli mielenkiintoisten muutosten aikaa. Kaikkeen ympäröiväämme on vaikuttaneet taas suuremmat ja pienemmät megatrendit.

Mikäli mielii pysyä oman toimialansa aallonharjalla, vaaditaan johtajilta entistä enemmän ennustamiskykyä ja nopeutta reagoida sekä tehdä nopeita kokeiluja.

Megatrendejä ja niiden vaikutuksia on pyritty toki ennustamaan jo pitkään syystäkin, sillä ovathan ne muutosvoimia, jotka muuttavat meidän elinympäristöämme sekä liiketoimintaamme. Mikä tänään on varmaa, voi olla jo huomenna kovin epävarmaa. Mikäli mielii pysyä oman toimialansa aallonharjalla, vaaditaan johtajilta entistä enemmän ennustamiskykyä ja nopeutta reagoida sekä tehdä nopeita kokeiluja.


Ympäristöömme vaikuttavia megatrendejä on valtavasti, mutta nyt tarkastelun alle on otettu melkoisen suuren ja globaalin konsulttitalon, PriceWaterhouseCooperin listaamat muutostrendit.1. Ennennäkemättömän nopea kaupungistuminen

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna voidaan todeta, että joka viikko kaupunkeihin muuttaa 1,5 miljoonaa ihmistä maaseudulta. Koko maailman bruttokansantuotteesta yli 85 % muodostetaan kaupungeissa, ja suhde maaseudun ja kaupunkien välillä kasvaa koko ajan. 


Tästä maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta peräti puolet tuotetaan 300 suurimassa metropolissa. Lisäksi on arvoitu, että vuonna 2025 maailmassa on yli 40 kaupunkia, joissa asuu yli 10 miljoonaa ihmistä. Tällä hetkellä yli 10 miljoonan asukkaan kaupunkeja on noin 24.2. Ilmastonmuutos ja resurssien vähyys

Tämä tunnettu trendi herättää tunteita ja tietysti paljon keskustelua. Joka tapauksessa on arvioitu, että ruoan tuotannon tarve kasvaa 35 % vuoteen 2030 mennessä. Arvioiden mukaan kasvavan väkimäärän energiatarve kasvaa 50 % nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Makeaa vettä maapallolla on jaettavana vain 3 % kaikesta vedestä ja tästäkin määrästä 75 % on sitoutunut jäätiköihin.  3. Muutokset globaaleissa valtasuhteissa

Maailman markkinoita ovat pitkään hallinneet suurvallat ja suuret markkina-alueet. Kuitenkin näistä Brasilia ja Venäjä ovat taantumassa sekä Kiina hidastumassa. Toisaalta Intian talous on merkittävässä kasvussa. On jopa ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä Intia voi ohittaa Amerikan talousalueen koollaan. Myös Afrikan alueen maiden kasvu on ollut merkittävää, vaikka melkoiselta takamatkalta lähdetäänkin.4. Demograafiset ja sosiaaliset muutokset rakenteissa

Vuoteen 2030 maailman väkiluvun on ennustettu kasvavan yli 8 miljardiin. Tästä kasvusta 97% tapahtuu kehittyvissä maissa. Samaan aikaan ihmisten eliniänodote nousee koko ajan, ja yli 65-vuotiaat ovatkin nopeitten kasvava segmentti. Tällä on merkittävä vaikutus työvoiman ja terveydenhuollon palveluiden näkökulmasta. 

Taloudellinen epätasa-arvo näyttää kasvavan edelleen. Maailman 8 rikkaimmalla ihmisellä on yhtä paljon varallisuutta kuin koko köyhemmällä puoliskolla ihmisiä.5. Teknologiset läpimurrot muokkaavat tulevaa

Tähän trendiin kuuluu tietysti suuri joukko eri teknologioita, jotka voisi mainita myös itsenäisestikin. Tällaisia ovat muun muassa tekoäly, virtuaali- ja lisätty todellisuus, esineiden internet (IoT), 3D-tulostus, (ohjelmisto)robotiikka, dronet, lohkoketjut jne. 

On arvioitu, että vuonna 2020 maailmassa on seitsemän kertaa enemmän toisiinsa kytkeytyviä laitteita kuin ihmisiä. Tekoäly sulautuu yhä syvemmälle yhteiskunnan rakenteita. Esimerkiksi Kiinassa oikeudenkäyntejä on alettu kokeilla toteutettavaksi tekoälytuomarin avulla.Kun kaikki tämä pikkuhiljaa valjastetaan hyötykäyttöön, on edessä epäilemättä muutoksia, joita on hankala ennustaa. Joka tapauksessa jotenkin näistä mahdollisuuksista tulisi ottaa hyöty irti, eikä asettua siilipuolustukseen.


Megatrendilistauksia on tietysti monia ja vähintään yhtä monta näkökulmaa ja mielipidettä aiheesta. Uusia megatrendejä tunnistetaan koko ajan ja joidenkin megatrendien merkittävyys laimenee. Korvan taakse kannattaa laittaa myös Sitran tammikuun alussa julkistamat näkemykset trendeistä. Julkistustilaisuutta voi seurata myös webinaarina.


Mikäli aihe askarruttaa ja tahdot saada selkeyttä siihen, miten eri megatrendit vaikuttavat oman organisaationne toimintaan ja toimialaan, meillä on tarjota tähän ratkaisu. Priole-työkalun avulla luomme yhdessä skenaariot toimialasi näkökulmasta systemaattisen prosessin avulla. 


Voit lukea lisää megatrendeistä ja niiden vaikutuksista liiketoimintaan esimerkiksi täältä.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page