top of page
Post: Blog2_Post

Heinäveden kunta valmistautuu tulevaisuuteen


Elokuun alussa on vielä lämmin. Ajan Heinävedelle tunnin matkan Joensuusta pitämään Tulevaisuus™-työpajaa Heinäveden kunnan valtuutetuille, johtoryhmälle ja muille sidosryhmille.


Työpaja pidetään Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa, missä en häpeikseni ole eläissäni käynyt, vaikka niin hieno matkailukohde on kovin lähellä kotiani.


Suuret kuusipuut reunustavat Valamon luostarin kävelytietä. Ympäristö huokuu historiaa ja menneitä muutoksia sekä rauhoittavaa toivoa tulevaisuudesta.


Tulevaisuuteen meidän olisikin tarkoitus tänään matkata. Pidettävien työpajojen teemana on miltä kuntien toiminta näyttää 10 vuoden kuluttua.


Kymmenen vuoden päähän voi olla vaikeaa ennustaa. Varsinkin pandemian aiheuttamien yllättävien käänteiden takia, tulevaisuus voi tuntua arvaamattomalta. Kuitenkin suuret globaalit muutosvoimat, megatrendit, säilyvät ja jatkavat kulkuaan, yllättävistä käänteistä huolimatta.


Pandemia on toki joko hidastanut tai nopeuttanut joitakin megatrendejä. Esimerkiksi kaupungistuminen on hidastunut ja digitalisaatio kiihtynyt. Nämä ja monet muut megatrendit vaikuttavat tulevaisuuteemme tavalla tai toisella pandemiastakin huolimatta. Voimme vain valmistautua varautumaan yhä paremmin yllättäviinkin käänteisiin tulevaisuudessa.


Heinävedellä päivän aikana pidämme kaksi identtistä Tarve-työpajaa, joissa pohdimme kuntien tulevaisuutta peilaten megatrendeihin: millaisia muutoksia megatrendit aiheuttavat kunnille tulevaisuudessa.


Työpajan tunnelmassa on positiivisuutta ja intoa, vaikka kunnat tulevat kohtaamaan suuria muutoksia jo heti ensi vuonna, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Pohjois-Karjalan maakunnassa onkin toiminut jo yhden valtuustokauden ajan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote, ja sosiaali- ja terveyspalveluiden päätökset ovat jo siirtyneet kunnilta Siun soten valtuustolle. Myös kuntien rahoitusrakenne muuttuu, mikä saattaa luoda vielä epävarmuutta ja kysymyksiä tulevasta.


Heinävedellä pohdittiin suuria tulevaisuuden kysymyksiä innostavassa ilmapiirissä. Valamon kulttuurikeskuksen Sali mahdollisti koronaturvallisen tapaamisen.


Pohdimme työpajassa paljon muitakin muutoksia: kenelle tulevaisuuden kuntaamme rakennetaan, ketkä ovat kuntamme asukkaita kymmenen vuoden päästä, millaisia palveluita he tarvitsevat ja miten he haluavat palveluita saada, millaista yritys- ja järjestötoimintaa kunnassamme näkyy? Entä millainen kuntamme on työnantajana ja mitä viestintäkanavia käytämme tulevaisuudessa?


Kuntien toimintaympäristön muutoksia pohditaan monesta eri näkökulmasta. Paikalla on paljon asiantuntemusta kunnan omasta henkilökunnasta, valtuutettujen kautta, järjestö- sekä yrityspuolelta. Monipuolinen asiantuntijuus, kokemus ja tieto kootaan yhteen, jolloin muodostamme yhteisen näkemyksen kuntien toiminnasta tulevaisuudessa.


Lopuksi muutoksista äänestetään, mitkä ovat merkittävimmät kuntien muutokset tulevaisuudessa, missä muutoksissa piilee parhaimmat mahdollisuudet oman kunnan näkökulmasta sekä vastaavasti missä muutoksissa piilee pahimmat uhkakuvat oman kunnan kannalta.


Työpajan tuotoksena syntyy 3-5 skenaariota eli tulevaisuuskuvaa miten kuntien toiminta muuttuu pitkällä aikavälillä. Vaikka työpajan kysymys on sama riippumatta kunnasta, tuloksena syntyy oman kunnan näköinen tulevaisuuspohdinta, koska sitä on olleet rakentamassa omat kuntalaiset.


Työpajassa syntyneistä tulevaisuuden muutoksista äänestetään mitkä ovat merkittävimmät muutokset kuntien tulevaisuudessa, missä muutoksissa piilee parhaimmat mahdollisuudet oman kunnan näkökulmasta sekä missä muutoksissa piilee pahimmat uhkakuvat oman kunnan kannalta.Kuntastrategian päivittäminen

Miten skenaariot auttavat kuntastrategian päivittämisessä? Skenaarioiden avulla kunnan valtuusto voi jatkaa itsenäisesti pohtimalla, millainen meidän kuntamme tulisi olla, jotta voisimme olla elinvoimaisia myös tulevaisuudessa, ja näin muokata oman strategiansa vastaamaan skenaarioiden kuvaamiin tulevaisuuden vaatimuksiin.


Vastaavasti strategiatyö voidaan aloittaa ihan alusta ja nostaa uudet painopistealueet suoraan tulevaisuuskuvista: mihin meidän tulisi panostaa tulevan neljän - kahdeksan vuoden aikana, jotta kuntamme menestyisi myös tulevaisuudessa.


Pohdinnan voi toteuttaa myös Mahdollisuudet ja Priorisointi työpajoissa, joissa pohdimme tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä muutostarpeita ja priorisoimme niistä kaikista merkittävimmät panostuskohteet tulevalle valtuustokaudelle. Menetelmä on osallistava ja demokraattinen, mikä sopii hyvin kuntien toimintamalliin.


- -


Pitkän, mutta aurinkoisen päivän jälkeen lähden Heinävedeltä hyvillä mielin. Laukussa 40 muutoslappua kahdesta työpajasta odottavat koostamista tulevaisuuden skenaarioiksi. Työpajojen osallistujat nostivat esille paljon muutoksia, joita kuntien tulevaisuudessa tulee tapahtumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Osa uhkakuvia ja haasteita, joihin kuntien tulee vielä aktiivisesti etsiä ratkaisuja. Osa positiivisia mahdollisuuksia, kuinka kunnat voivat kehittää omaa elinvoimaansa.


Yhteistä kaikille muutoksille oli positiivinen ja realistinen suhtautuminen osallistujien joukossa. ”Vain muutos on pysyvää” ilmaus oli sisäistetty ja pystyimme keskittymään ratkaisuihin, ongelmien ruotimisen sijaan.


Kun astelen takaisin kuusikujaa Valamon luostarin porteista parkkipaikalle, tunnen että tulevaisuus on toivoa täynnä.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page