top of page
Post: Blog2_Post

Näkemyksiä strategiasta

Katse kauas ja askeleet arkeen

Taitavasti laaditussa strategiassa katse on tulevaisuudessa, mutta askeleet arjen tekemisessä. Nopea muutostahti haastaa nykyisiä toimintamalleja ja niihin on pystyttävä mukautumaan nopeasti.


Seuraamalla megatrendejä ja heikkoja signaaleja kehittämisen suunta pysyy oikealla polulla.


Visio viitoittaa tien ja strategia antaa askelmerkkejä arkeen.

Jos visio on unelma tulevasta, niin strategia antaa käytännön toimenpiteet unelman saavuttamiseksi. Strategia on kuin tanssiesitys, jonka koreografia on luotu niin, että jokainen tanssija tietää mihin suuntaa jalkaa taivutetaan milloinkin. Määrätietoisuus ja tehokkuus ovat asioita, jotka selkeytyvät strategiassa. Strategia tulee kuitenkin saada osaksi päivittäistä työtä, osaksi arkea, toiminnan tasolle.Missä ja kenelle ollaan paras, ja miten se näkyy tekemisessä

Maailma muuttuu vauhdilla, joten vision pitäisi kertoa, missä yritys haluaa olla viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Se on tulevaisuuden tahtotila. Vision pohdinnassa pitää käyttää luovuutta: mitä ainutlaatuista palveluissamme, tuotteissamme tai asiakkuuksissamme on.


Strategia ja brändin rakentaminen käsikädessä

Hyvää strategiaa ei tarvitse avata tai taustoittaa. Hyvä strategia avautuu selkeästi, ja se tekee yrityksestä ainutlaatuisen. Siksi strategian ja brändin rakentamisen pitäisikin kulkea tiivisti rinnakkain. On tehtävä valintoja, kiteytettävä kilpailuetua ja vielä kirkastettava yrityksen ainutlaatuisuutta. Toiminnan ja viestien pitää siis olla linjassaan, jotta asiakkaat kokevat brändin aidoksi.Löytyykö asiakas strategiastasi

Kilpailuetu tuottaa arvoa vain, jos asiakkaat kokevat niin. Asiakkaat ovat valmiita, jopa halukkaita antamaan itsestään tietoa niille yrityksille, joilta he kokevat itse saavansa jotain.  Yrityksen tulee kerätä tietoa merkityksellisistä tilanteista, joissa asiakas on yrityksen kanssa. Ei kuitenkaan riitä, että tietoa vain kerätään. Tietoa on myös osattava analysoida ja käyttää koko organisaatiossa niin, että sitä kautta saatu asiakasymmärrys saa organisaatiossa aikaan käyttäytymisen muutosta.


Strategiatyön merkitys työntekijälle

Tulevaisuuden työntekijöiden vaatimukset työlle kasvavat entisestään. Kokemus onnistumisesta, vastuusta ja kasvusta ovat tekijöitä, joilla on merkitystä työpaikan valinnassa. Työntekijät haluavat tuottaa arvoa asiakkaalle. 


Vanha lause ”Kun yritys on hyvä työpaikka, on se myös hyvä ostopaikka, ja sitä kautta myös hyvä sijoituskohde” pitää edelleen paikkansa.

Tässäpä muutama näkökulma toimivaan strategiaan. Jos joku asia jäi mietityttämään, olit eri mieltä tai tarvitset apua, soita tai laita viestiä ja keskustellaan lisää.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page