top of page
Post: Blog2_Post

Varmista yritykseksi olemassaolo myös tulevaisuudessa


Tänä päivänä strategian merkitys organisaatioissa on suurempi kuin koskaan ja viimeistään nyt “Kun meillä on aina tehty näin.” -ajattelusta luopuminen on ainoa jäljellä oleva vaihtoehto.


Toimintaympäristöjen muuttuessa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti, organisaatioiden on pystyttävä tunnistamaan asiat, jotka ovat niiden tulevaisuuden kannalta kaikkein merkityksellisimpiä. Organisaatioiden kilpailuedun säilyttämiseksi tarvitaan jatkuvan muutoksen aikakautena sekä uutta ajattelua että uusia toimintatapoja.


Kaikki lähtee muutosvoimien tunnistamisesta. On helpompaa tuijottaa kvartaalin myyntilukuja, mutta ennemmin tai myöhemmin organisaation on pystyttävä tunnistamaan, mitkä asiat ovat sen kannalta kaikkein merkityksellisimpiä tulevaisuudessa.


Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tunnistaminen organisaation ja sen kumppaneiden kanssa kaikkia osapuolia osallistavalla sekä selkeisiin toimenpiteisiin johtavalla strategiatyöllä ei ole koskaan ollut näin suurta merkitystä.


Pelkään, että jos herätyskello ei pian soi, niin kymmenen vuoden kuluttua organisaatiot ovat jakaantuneet pelottavasti voittajiin ja häviäjiin.


Voittajia tulevat olemaan ne, jotka olosuhteista huolimatta pyrkivät näkemään asiat, joihin voivat vaikuttaa ennakoivasti ─ ja myös vaikuttavat niihin. Reagointikyky tulee olemaan keskeinen kilpailutekijä ja tulevaisuutta on pystyttävä ennustamaan muutenkin kuin tunnuslukuja seuraamalla.


Suurin kysymys onkin, KUN tulevaisuus muuttuu - miten meidän on muututtava?Sara

Comments


bottom of page