top of page
Oletko tekemassa strategiaa.jpg

Eläkeliitto ry

Päättäjien sitouttaminen toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen.

Eläkeliitto on Suomen suurin ja sitoutumaton eläkeläisjärjestö, jonka tärkein tavoite on ikäystävällinen Suomi.

Eläkeliitto ry: Projects

Anssi Kemppi
toiminnanjohtaja
Eläkeliitto ry

”Paikalleen jääminen ei ole strategia. Koronapandemia on esimerkki nopeasta muutoksesta, johon myös Eläkeliiton kaltaisen kansalaisjärjestön on kyettävä strategiassaan reagoimaan. PRIOLE oli hyvä menetelmä position jäsentämisessä ja tavoitteiden kirkastamisessa.”

Eläkeliitto ry: Text

Mitä teimme?

Eläkeliitto ry: List

Tarve

Liiton strategian puolivälitarkastelun yhteydessä tarvittiin menetelmä, joka toisaalta haastoi toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja toisaalta sitoutti päättäjät niiden tunnustamiseen.

Ratkaisu

Liiton johtoryhmä käytti ensin PRIOLE Potentiaali -työpajaa reflektoinnin apuna: mitkä ovat strategian kannalta merkittävimmät toiminnan osa-alueet ja miten niiden toteutumisessa on onnistuttu tähän mennessä. Tulevan menestyksen kannalta olennaisten päätösten ja muutosten tueksi järjestettiin PRIOLE Tulevaisuus -työpaja laajemmalle osallistujajoukolle.

Tulos

Johtoryhmä keskusteli ohjatusti ja tavoitteellisesti liiton nykytilasta ja kehityskohteista. Liittokokouspäättäjille mahdollistettiin lisäksi pienimuotoinen skenaariotyöskentely.

bottom of page