_MG_5209_muok.jpg

Enerke Oy

Kehityskohteiden priorisointi toimialan tulevaisuuteen

Enerke Oy on sähkö- ja tietoverkkojen suunnittelun ja rakentamisen ammattilainen, jonka asiakkaana ovat muun muassa sähköverkkoyhtiöt, kunnat ja kaupungit, teollisuusyritykset ja vesivoimayhtiöt koko Suomen alueella. Enerke on osa Pohjois-Karjalan Sähkö –konsernia ja Enerkellä työskentelee 230 henkilöä 16 toimipaikalla, liikevaihdon ollessa yli 45 M€.

 

Mitä me teimme?

Tarve

Enerke halusi muodostaa jäsennellyn kuvan siitä mihin toimiala on menossa ja näin ollen turvata menestyminen pitkällä tähtäimellä kiristyvässä kilpailussa. Olennainen tarve oli myös kehityskohteiden priorisoinnille, että kehityspanokset ohjataan niihin tärkeimpiin kohteisiin. Mukaan tämän tarpeen tyydyttämiseen haluttiin ulkopuolinen asiantuntija johdattamaan keskustelua jäsennellysti eteenpäin.

Ratkaisu

Priole-malli tarjosi selkeän sapluunan työskentelylle. Enerke sitoutui koko Priolen seitsemän vaiheen prosessiin saaden näin kokonaisuudesta parhaimman hyödyn. Koko prosessi aikataulutettiin heti alussa, mikä takasi selkeän ja systemaattisen etenemisen Priolen asiantuntijan johdolla. Enerkeltä prosessiin osallistui koko johtoryhmä.

Tulos

Tuloksena Priole-prosessista syntyi Enerkelle kahdeksan kehitysprojektia projektisuunnitelmineen ja etenemisen mittareineen. Lisäksi yhdessä tunnistetut tulevaisuuden skenaariot mahdollistavat uusia kehitysideoita ja uusien  liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen myös pidemmällä aikavälillä.

 

Tietosuojaseloste


©2020 by Easteam Oy.