top of page
Talouden uudet mittarit.jpg

Enerke Oy

Kehityskohteiden priorisointi toimialan tulevaisuuteen

Enerke Oy on sähkö- ja tietoverkkojen suunnittelun ja rakentamisen ammattilainen, jonka asiakkaita ovat muun muassa sähköverkkoyhtiöt, kunnat ja kaupungit sekä teollisuusyritykset koko Suomen alueella. Enerke on osa Pohjois-Karjalan Sähkö –konsernia. Enerkellä työskentelee 230 henkilöä 16 toimipaikalla, liikevaihdon ollessa yli 45 M€.

Enerke Oy: ProjectsJanne Huotari

Toimitusjohtaja, Enerke Oy

"PRIOLE on toimiva strategisen suunnittelun menetelmä, jolla katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen ja sen tuomiin tarpeisiin. Enerkelle PRIOLE-prosessi oli hyvä ja tärkeä suunnittelurupeama."

Enerke Oy: Text

Mitä teimme?

Enerke Oy: List

Tarve

Enerke halusi muodostaa jäsennellyn kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja siten turvata menestymisen pitkällä tähtäimellä kiristyvässä kilpailussa. Olennainen tarve oli myös kehityskohteiden priorisoinnille, jotta kehityspanokset voidaan ohjata tärkeimpiin kohteisiin. Mukaan tämän tarpeen täyttämiseen haluttiin ulkopuolinen asiantuntija johdattamaan keskustelua jäsennellysti eteenpäin.