top of page
Demotyöpaja2.jpg

Raviradat

Yhteistyöllä kohti jaettua tulevaisuuden haastetta.

Maakuntien raviradat ovat raviurheilun harrastajien koti, joissa järjestetään lukuisia ravitapahtumia, mahdollistetaan nuorten ja naisharrastajien ravitoimintaa sekä tarjotaan ravintolapalveluita ja vuokratiloja. Raviradoilla on nykyaikaiset palvelut ravintolakatsomoineen monille yksityis- ja yritysasiakkaiden eri kohderyhmille, esimerkiksi työhyvinvointi-, polttari-, tai syntymäpäivä-tapahtumiin.

Raviradat: Projects

Pasi Pykäläinen
toimitusjohtaja
Joensuun Ravirata Oy

”PRIOLEN avulla löysimme uuden suunnan digitaalisten asiakaspalveluiden kehittämiseen.

Raviradat: Text

Mitä teimme?

Raviradat: List

Tarve

Joensuun Ravirata Oy, Keski-Suomen Ravirata Oy, Kuopion Ravirata Oy, Lappeenrannan Ravirata Oy, Mikkelin Ravirata Oy sekä Ylä-Savon Hippos ry kohtasivat saman tulevaisuuden haasteen, kun digitaalisuuden lisääntymisen myötä raviyleisön määrä on romahtanut kisakatsomoissa sekä raviharrastajienkin määrä on laskenut viime vuosien aikana. Oli aika katsoa tulevaisuuteen ja suunnitella yhdessä mitä raviratojen tulevaisuus tuo tullessaan ja miten radat voisivat kehittää liiketoimintaansa vastaamaan tämän päivän sekä tulevaisuuden haasteisiin.

Ratkaisu

Kunkin raviradan kanssa tehtiin nykytilan analyysi PRIOLE Potentiaali-keskustelun avulla, minkä jälkeen pohdittiin yhteistä tulevaisuuskuvaa Tulevaisuus -työpajassa. Tulevaisuuskuvia oli luomassa raviratojen kanssa useita muita elinkeinoelämän edustajia sekä raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry.

Tulos

Tuloksena raviradoille syntyi neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka tulevaisuuskuvan selkeyttämisen lisäksi loivat vahvan pohjan kunkin raviradan oman strategian luomiselle. Lisäksi raviradat saivat paljon uusia ideoita liiketoimintansa jatkokehittämiselle.

bottom of page