_MG_5161_muok.jpg

Satucon Oy

Erikoislääkäriyhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksien pohtiminen uudesta näkökulmasta.

Satucon on erikoislääkäriyhteisö, joka mahdollistaa lääkäreille yrittäjämäisen toiminnan turvallisesti, tehokkaasti ja helposti. Yhtiö on työntekijöidensä omistama erikoislääkäriyhteisö, jolla ei ole omia lääkäriasemia, vaan osakaslääkärit vastaanottavat yksityisen ja julkisen sektorin eri toimipisteissä. Lisäksi Satucon tekee lääketutkimusta ja järjestää alan koulutusta. Vuonna 2019 Satuconin liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa.

 

Mitä me teimme?

Tarve

Vuosien kokemus sekä yhtiön ja sen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ovat mahdollistaneet tarkoituksenmukaisen, tehokkaan ja toimivan toimintamallin lääkärin työn organisoimiselle. Kuitenkin muuttuvan maailman tarpeet ja mahdollisuudet sekä toisaalta halu pysyä alansa parhaana yrityksenä herätti yrityksen hallituksen pohtimaan tulevaa. Hallitustasoa haluttiin saada pohtimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia uusista näkökulmista.

Ratkaisu

Satucon Oy:lle päätettiin toteuttaa PRIOLE Potentiaali ja PRIOLE Tulevaisuus työpajat. Niiden avulla saatiin tarjottua Satuconin tarpeisiin paras mahdollinen tuki. Tulevaisuuden megatrendejä tarkasteleva PRIOLE Tulevaisuus työpaja toteutettiin Satucon Oy:n hallituksen kokouksen yhteydessä tuomaan uusia ajatuksia ja näkökulmia. Työpajaan osallistui koko Satucon Oy:n hallitus.