top of page

Taimistoviljelijät ry

taimistoviljelijät.jpg

Taimistoviljelijät – Plantskoleodlarna ry on suomalaisten taimitarhojen yhteistyöjärjestö. Järjestön tavoitteena on kehittää ammattitaitoista ja suomalaista taimitarhatuotantoa aktiivisella yhteistyöllä. Taimitarhaviljelyssä kasvatetaan monivuotisten kasvien taimia istutettavaksi lopullisille kasvupaikoilleen pihoihin, puistoihin sekä hedelmä- ja marjaviljelyksille.

Area-koti Oy: Projects

Taustaa

Taimistoviljelijät näkivät PRIOLE-strategiamenetelmän hyödyn erityisesti siinä, että se sopii suoraan myös järjestöjen strategiatyön tueksi.

 

Tulevaisuus™-työpajaan saatiin koottua moniulotteinen kattaus asiantuntijoita, joiden näkemyksiä ja kokemuksia yhdistelemällä päästiin vilkkaaseen keskusteluun Taimistoviljelijöiden toimintaympäristön tulevaisuudesta.

 

Lopputulemana keskustelun pohjalta kirjoitetut skenaariot auttavat Taimistoviljelijöitä keskittymään tulevaisuuden kannalta keskeisiin muutoksiin.

Area-koti Oy: List

Erityiskiitosta sai työpajan etätoteutus:

”Työpaja toimi etäversiona oikein hyvin! Pajan vetäjä oli ohjeistanut teknisen puolen sekä roolit huolellisesti, mikä mahdollisesti vilkkaan keskustelun toimintaympäristömme tulevaisuudesta ja muutosvoimista. Olemme erittäin tyytyväisiä työpajan toteutukseen ja tuloksiin.”

- Jyri Uimonen,
Taimistoviljelijät ry, toiminnanjohtaja

Area-koti Oy: Text
bottom of page