Taimistoviljelijät ry

taimistoviljelijät.jpg

Taimistoviljelijät – Plantskoleodlarna ry on suomalaisten taimitarhojen yhteistyöjärjestö. Järjestön tavoitteena on kehittää ammattitaitoista ja suomalaista taimitarhatuotantoa aktiivisella yhteistyöllä. Taimitarhaviljelyssä kasvatetaan monivuotisten kasvien taimia istutettavaksi lopullisille kasvupaikoilleen pihoihin, puistoihin sekä hedelmä- ja marjaviljelyksille.

 

Taustaa

Taimistoviljelijät näkivät PRIOLE-strategiamenetelmän hyödyn erityisesti siinä, että se sopii suoraan myös järjestöjen strategiatyön tueksi.

 

Tulevaisuus™-työpajaan saatiin koottua moniulotteinen kattaus asiantuntijoita, joiden näkemyksiä ja kokemuksia yhdistelemällä päästiin vilkkaaseen keskusteluun Taimistoviljelijöiden toimintaympäristön tulevaisuudesta.

 

Lopputulemana keskustelun pohjalta kirjoitetut skenaariot auttavat Taimistoviljelijöitä keskittymään tulevaisuuden kannalta keskeisiin muutoksiin.

 

Erityiskiitosta sai työpajan etätoteutus:

”Työpaja toimi etäversiona oikein hyvin! Pajan vetäjä oli ohjeistanut teknisen puolen sekä roolit huolellisesti, mikä mahdollisesti vilkkaan keskustelun toimintaympäristömme tulevaisuudesta ja muutosvoimista. Olemme erittäin tyytyväisiä työpajan toteutukseen ja tuloksiin.”

- Jyri Uimonen,
Taimistoviljelijät ry, toiminnanjohtaja