top of page
priole_sininauhaliitto_logo.png

Sininauhaliitto on noin sadan jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, joka auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Liiton ja sen jäsenyhteisöjen erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaittojen vähentäminen, riippuvuustyö, mielenterveysongelmissa tukeminen, pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen sekä sosiaalinen työllistäminen.

Yhteistyön taustaa

Sininauhaliiton toiminta perustuu ihmisten tekemään työhön. Yksi Sininauhaliiton strategian kulmakiviä on liiton sisäinen kehittäminen, jota tehdään liiton työntekijöitä ja jäsenjärjestöjä osallistaen.

Huhtikuussa 2023 Sininauhaliitto järjesti jäsenjärjestöpäivät, jossa PRIOLE Tulevaisuus™-työpaja toimi yhtenä ohjelmaosuutena. Työpajaan osallistui sekä jäsenjärjestöjen että Sininauhaliiton omia työntekijöitä. Tulevaisuuden tarkastelun keskiössä oli jäsenjärjestöjen kohtaamien ihmisten toimintaympäristön muutokset noin 5-10 vuoden ajanjaksolla.

Tulevaisuuden tarkastelua jäsenjärjestöjen näkökulmasta

”Jäsenjärjestöpäivillämme tarkastelimme PRIOLE-työpajassa tulevaisuutta jäsenjärjestöjemme ja heidän kohtaamien ihmisten näkökulmasta. Työskentely viritti katsettamme tulevaisuuteen ja haastoi tarkastelemaan muutoksia ja niiden vaikutuksia monista näkökulmista. Oli hienoa huomata, miten monenlaisia keskusteluja työpajassa syntyi.”

- Susanna Kiuru,

Järjestöpäällikkö

Sininauhaliitto ry

Kaipaatko tukea suurten paatosten tekoon.jpg

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Suomen Kiinteistöliitto ry

PRIOLE Tulevaisuus™

Tarve.png
bottom of page