Toteutimme markkinatutkimuksen – 5 yllättävää korona-ajan havaintoa

Päivitetty: 19. elo 2021

Mitkä tekijät yritysjohtajat kokevat tärkeiksi strategiaa määrittäessään? Kuinka tärkeänä ajankohtaista arvonmääritystä pidetään? Näin itä- ja keskisuomalaiset yritysjohtajat vastasivat koronapandemian keskellä.


Toteutimme kyselyn vuonna 2020 koronapandemian jylläämässä Suomessa ja siihen vastasi yhteensä 182 yritystä. Kyselyn kohderyhmä koostui Savo-Karjalan, Jyväskylän ja Kainuun alueen 10–1000 henkilöä työllistävistä osakeyhtiöistä. Kysyimme näiden yritysten ylimmältä johdolta viisi kysymystä strategiasta sekä yritysten arvonmäärityksestä.1) Milloin viimeksi olette yrityksessänne tehneet tai päivittäneet strategiaan liittyviä asioita?


Tärkeä osa menestyvän yrityksen toimintaa erityisesti koronakriisin aikana on strategian määrittäminen ja johtaminen. Yllättävää on, että tutkimukseen vastanneista kuitenkin jopa yli kaksi kolmasosaa yritysjohtajista myöntää, että strategiaa ei olla tehty tai päivitetty edes viimeisen kuukauden sisällä.


Koronakriisistä johtuvien toimialamuutosten keskellä strategian päivittäminen korostuu, mutta silti vain 31% vastanneista on tehnyt strategiaa hiljattain tai päivittäin kriisin aikana.


Pandemian aikana monen yrityksen visio on muuttunut, joten tarve ulkopuolisen asiantuntijan avulla selkeytettävälle visiolle on nyt merkittävä.2) Miten tärkeänä pidätte seuraavia strategiaan liittyviä asioita?