top of page
Tarve: Services
IMG_5002_muok.jpg

Priole - Tulevaisuus™

Yhdessä muodostetut skenaariot toimialasi tulevaisuudesta

Maailma on muutossignaaleja täynnä, ja olennaista on tunnistaa niistä merkityksellisimmät.
Tulevaisuus-vaiheessa tarkastelemme toimialasi tulevaisuutta yleisesti tunnistettujen muutostrendien avulla. Työpajaan on mahdollista kutsua mukaan myös organisaation ulkopuolisia jäseniä, kuten asiakkaita, asiantuntijoita tai toimittajia, jolloin lopputuloksena on kattava ja monipuolinen näkemys toimialasi tulevaisuudesta. Ryhmätyöskentelymenetelmämme takaavat, että kaikkien työpajaan osallistuvien mielipiteet tulevat huomioiduiksi tasapuolisesti, jolloin myös tulokset ovat parhaat mahdolliset.

Hyötysi

Priole - Tulevaisuus on oikea vaihtoehto, kun haluat jäsentää tulevaa uudella menetelmällä ja tehokkaasti. Ei jaarittelua itsestään selvyyksistä, vaan täyttä asiaa.

Katso maailmaa kuplan ulkopuolelta

Tulevaisuus -moduulissa osallistetaan pohdintaan mukaan johto, työntekijät, asiakkaat, toimittajat, asiantuntijat ja kaikki ne, joilla on näkemystä mihin toimialasi muuttuu. Saat taatusti näkemyksiä, jotka eivät olisi tulleet mieleesi. Näin on tapahtunut joka kerta!

Ei itsestäänselvyyksiä

Maailmassa on muitakin muutosvoimia kuin digitalisaatio, tekoäly ja globalisaatio. Täysin uniikit Priole-trendikorttimme takaavat, että maailmaa katsotaan hyvin monesta eri näkökulmasta. Jalostamme ja äänestämme suuresta joukosta uudenlaisia näkemyksiä juuri ne merkityksellisimmät.