IMG_5002_muok.jpg

Priole - Tarve™

Yhdessä muodostetut skenaariot toimialasi tulevaisuudesta

Maailma on muutossignaaleja täynnä, ja olennaista on tunnistaa niistä merkityksellisimmät.
Tarve-vaiheessa tarkastelemme toimialasi tulevaisuutta yleisesti tunnistettujen muutostrendien avulla. Työpajaan on mahdollista kutsua mukaan myös organisaation ulkopuolisia jäseniä, kuten asiakkaita, asiantuntijoita tai toimittajia, jolloin lopputuloksena on kattava ja monipuolinen näkemys toimialasi tulevaisuudesta. Ryhmätyöskentelymenetelmämme takaavat, että kaikkien työpajaan osallistuvien mielipiteet tulevat huomioiduiksi tasapuolisesti, jolloin myös tulokset ovat parhaat mahdolliset.

 

Hyötysi

Priole - Tarve on oikea työkalu, kun haluat jäsentää tulevaa uudella menetelmällä ja tehokkaasti. Ei jaarittelua itsestään selvyyksistä, vaan täyttä asiaa.

Katso maailmaa kuplan ulkopuolelta

Tarve -moduulissa osallistetaan pohdintaan mukaan johto, työntekijät, asiakkaat, toimittajat, asiantuntijat ja kaikki ne, joilla on näkemystä mihin toimialasi muuttuu. Saat taatusti näkemyksiä, jotka eivät olisi tulleet mieleesi. Näin on tapahtunut joka kerta!

Ei itsestäänselvyyksiä

Maailmassa on muitakin muutosvoimia kuin digitalisaatio, tekoäly ja globaalisaatio. Täysin uniikit Priole-trendikorttimme takaavat, että maailmaa katsotaan hyvin monesta eri näkökulmasta. Jalostamme ja äänestämme suuresta joukosta uudenlaisia näkemyksiä juuri ne merkityksellisimmät.

Punainen lanka kehitystyölle

Mitä on organisaation kehittäminen ilman sitä kuuluista punaista lankaa? Säntäilyä? Priole - Tarve moduulin avulla hahmotetaan se maailmankuva, jota kohti on syytä pyrkiä. Teetpä sitten mitä päätöksiä tai työtä tahansa, tulisi sen ajaa kohti päämäärää, johon maailma matkaa. Tämän kirkastamme yhdessä Tarve-työpajassa!

 

Priole - Tarve prosessi

 
 

Tietosuojaseloste


©2020 by Easteam Oy.